Strona główna

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród

Projekt realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLU.06.04.00-06-0012/18-00 z dnia 12.07.2019 r. w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


ŚWIADCZONE USŁUGI

woda

WODA I KANALIZACJA

Woda dla gospodarstw domowych. Montaż wodomierza. Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę. Zrzut ścieków. Wywóz osadu.

smieci

WYWÓZ ŚMIECI

Wywóz nieczystości stałych z pojemnika. Wywóz nieczystości stałych segregowanych.

instrument

USŁUGI HYDRAULICZNE

Wykonywanie punktów wewnętrznej instalacji hydraulicznej.

gaz

GAZ

Dostarczanie gazu. Wykonywanie przyłączy gazowych. Przegląd instalacji gazowej.

person

USŁUGI ASENIZACYJNE

Wywóz nieczystości płynnych.

auto

WYNAJEM POJAZDÓW

Wynajem samochodów ciężarowych, koparko-ładowarek, ciągników.


Zgłoszenia awarii wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych

przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu:


84 689 70 95 lub 781 191 101

po godzinach pracy oraz w dni wolne pod numerem telefonu:


781 191 101 lub 533 910 227


AKTUALNOŚCI

  • ZA WODĘ/GAZ/ŚCIEKI I POZOSTAŁE USŁUGI
    Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. postanowił wprowadzić w życie nowe udogodnienie dla klientów. Mowa o e-fakturze, czyli elektronicznym odpowiedniku faktury papierowej, zawierającej te same dane. Wysyłana jest ona w formacie PDF na adres...