Cenniki

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK

Lp. NAZWA USŁUGI – TOWARU J.M. VAT CENA – NETTO CENA – BRUTTO
1 Opłata abonamentowa za gaz – A-1 m-c 23% 4,95 zł 6,09 zł
2 Opłata abonamentowa za gaz – A-2 m-c 23% 8,70 zł 10,70 zł
3 Opłata abonamentowa za gaz – A-3 m-c 23% 17,90 zł 22,02 zł
4 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-1 100kWh 23% 2,47 zł 3,04 zł
5 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-2 100kWh 23% 1,90 zł 2,34 zł
6 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-3 100kWh 23% 2,14 zł 2,63 zł
7 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 100kWh 23% 10,45 zł 12,85 zł
8 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 100kWh 23% 10,09 zł 12,41 zł
9 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 100kWh 23% 9,58 zł 11,78 zł
10 Opłata dystrybucji stała za gaz – S-1 m-c 23% 2,16 zł 2,66 zł
11 Opłata dystrybucji stała za gaz – S-2 m-c 23% 11,01 zł 13,54 zł
12 Przerwanie i wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23% 116,72 zł 143,57 zł
13 Przerwanie i wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23% 233,42 zł 287,11 zł
14 Wykonanie przyłącza gazowego – do 15 mb. szt 23% 1 660,24 zł 2 042,10 zł
15 Opłata ryczałtowa za przyłącze gazowe – uruchomienie nieczynnego przyłącza szt 23% 830,12 zł 1 021,05 zł
16 Przegląd instalacji gazowej szt 23% 185,00 zł 227,55 zł
17 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji gazowej szt 23% 130,00 zł 159,90 zł
18 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji gazowej – gosp. domowe szt 8% 130,00 zł 140,40 zł
Lp. NAZWA USŁUGI – TOWARU J.M. VAT CENA – NETTO CENA – BRUTTO
19 Wywóz nieczystości płynnych m3 8% 15,67 zł 16,92 zł
20 Wywóz nieczystości płynnych beczka 8% 94,00 zł 101,52 zł
21 Wywóz nieczystości płynnych – spoza gminy beczka 8% 140,00 zł 151,20 zł
22 Dojazd powyżej 7 km – nieczystości płynne km 8% 3,05 zł 3,29 zł
Lp. NAZWA USŁUGI – TOWARU J.M. VAT CENA – NETTO CENA – BRUTTO
23 Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki godz 23% 80,00 zł 98,40 zł
24 Wynajem koparko-ładowarki JCB godz 23% 80,00 zł 98,40 zł
25 Wynajem mini koparki 8018 godz 23% 52,00 zł 62,73 zł
26 Dzierżawa pojemników 1100 l. poj/m-c 23% 20,00 zł 24,60 zł
Lp. NAZWA USŁUGI – TOWARU J.M. VAT CENA – NETTO CENA – BRUTTO
27 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 110l. poj 8% 16,60 zł 17,93 zł
28 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 120l. poj 8% 17,90 zł 19,33 zł
29 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 1100l. poj 8% 98,75 zł 106,65 zł
30 Wywóz nieczystości stałych segregowanych – worki  120 l. poj 8% 4,00 zł 4,32 zł
Lp. NAZWA USŁUGI – TOWARU J.M. VAT CENA – NETTO CENA – BRUTTO
31 Montaż wodomierza szt 23% 70,00 zł 86,10 zł
32 Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę szt 23% 27,00 zł 33,21 zł
33 Woda gospodarstw domowych m3 8% 2,86 zł 3,09 zł
34 Zrzut ścieków dla gospodarstw domowych m3 8% 5,15 zł 5,56 zł
35 Zrzut ścieków – odbiorcy pozostali m3 8% 5,36 zł 5,79 zł
36 Opracowanie warunków technicznych  i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego szt 23% 25,00 zł 30,75 zł
37 Opłata za sprawdzenie szczelności przyłacza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonanego przez inwestora we własnym zakresie szt 23% 95,00 zł 116,85 zł
38 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej szt 23% 105,00 zł 129,15 zł
39 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej – gosp. domowe szt 8% 105,00 zł 113,40 zł
40 Praca sprzętu specjalistycznego do przepychania kanalizacji godz 23% 180,00 zł 221,40 zł
41 Czyszczenie separatora, osadnika godz 23% 215,00 zł 264,45 zł
42 Wywóz osadu beczka 8% 410,00 zł 442,80 zł