Informacje i procedury


UMOWY I WNIOSKI

Poniżej znajdują się wzory aktualnych umów i wniosków TZK do pobrania dla klienta.

1.Wniosek o wykonanie ekspertyzy gazomierza

2.ZLECENIE na roboty

3.Wzór umowy na wywóz nieczystości płynnych szambo beczka