USŁUGI ASENIZACYJNE

USŁUGI ASENIZACYJNE


25Wywóz nieczystości płynnychm38%          18,00 zł         19,44 zł
26Wywóz nieczystości płynnych (6m3)beczka8%        115,00 zł       124,20 zł
27Wywóz nieczystości płynnych (6m3) – spoza gminybeczka8%        180,00 zł       194,40 zł
28Dojazd powyżej 7 km – nieczystości płynnekm8%            3,10 zł           3,35 zł