WODA I KANALIZACJA

WODA I KANALIZACJA


Taryfa Woda i Ścieki

TZK Sp. z o.o. informuje, że Gmina Tarnogród na podstawie Uchwały nr XVI/93/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z 4 grudnia 2019 r. ustaliła nową stawkę dopłaty w wysokości 0,69 zł netto na 2020 r. do ceny za zrzut ścieków zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym cena za zrzut 1 m3 ścieków od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla mieszkańców i pozostałych odbiorców obsługiwanych przez TZK Sp. z o.o. wynosi 6,31 zł netto (6,81 zł brutto) –

(7,00 zł cena za 1m3 ścieków przed dopłatą) minus 0,69 zł (dopłata z budżetu Gminy Tarnogród).

Taryfa na wodę i ścieki 2018 – 2021

Uchwała Rady Miejskiej T-d dopłata do ścieków na 2020 r.

WODA I KANALIZACJA

46Montaż wodomierzaszt23%          80,00 zł         98,40 zł
47Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodęszt23%          60,00 zł         73,80 zł
48Woda gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy            (stawka obowiązuje od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.)m38%            2,98 zł           3,22 zł
49Opłata abonamentowa za miesiączł/mc8%            2,00 zł           2,16 zł
50Opłata abonamentowa za miesiąc z podlicznikiemzł/mc8%            3,00 zł           3,24 zł
51Opłata abonamentowa za kwartałzl/kw8%            4,00 zł           4,32 zł
52Opłata abonamentowa za kwartał z podlicznikiemzł/kw8%            6,00 zł           6,48 zł
53Opłata abonamentowa za miesiąc odbiorca przemysłowyzł/mc8%          15,00 zł         16,20 zł
54Zrzut ścieków dla gospodarstw domowych, odbiorcy pozostali (stawka obowiązuje od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.)m38%            6,31 zł           6,81 zł
55Wykonanie przyłącza wodociągowego do 10 mb (bez materiałów)szt23%       500,00 zł       615,00 zł
56Wykonanie przyłącza wodociągowego za 20 mb (bez materiałów)szt23%       980,00 zł    1 205,40 zł
57Opłata za każdy dodatkowy metr przyłączenia (zł/m) powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza wodociągowegom23%          25,00 zł         30,75 zł
58Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 10 mb (bez materiałów)m23%        550,00 zł       676,50 zł
59Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego za 20 mb (bez materiałów)szt23%     1 070,00 zł    1 316,10 zł
60Opłata za każdy dodatkowy metr wykonanego przyłącza powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza kanalizacyjnegom23%          30,00 zł         36,90 zł
61Opłata za każdą studzienkę posadowioną na trasie przyłącza kanalizacyjnegoszt23%        100,00 zł       123,00 zł
62Opracowanie warunków technicznych  i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnegoszt23%          25,00 zł         30,75 zł
63Opłata za sprawdzenie szczelności przyłacza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonanego przez inwestora we własnym zakresieszt23%        100,00 zł       123,00 zł
64Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznejszt23%        200,00 zł       246,00 zł
65Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej – gosp. domoweszt8%        200,00 zł        216,00 zł
66Praca sprzętu specjalistycznego do przepychania kanalizacjigodz23%        200,00 zł       246,00 zł
67Czyszczenie i przepychanie separatora, osadnikagodz23%        280,00 zł       344,40 zł
68Czyszczenie separatora lub osadnika wraz z wywozem osadubeczka8%        410,00 zł       442,80 zł