ZA WODĘ/GAZ/ŚCIEKI I POZOSTAŁE USŁUGI

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. postanowił wprowadzić w życie nowe udogodnienie dla klientów.

Mowa o e-fakturze, czyli elektronicznym odpowiedniku faktury papierowej, zawierającej te same dane. Wysyłana jest ona w formacie PDF na adres e-mail klienta, który zdecyduje się na takie rozwiązanie.

Aby korzystać z e-faktury należy zgłosić się do biura Spółki w Tarnogrodzie przy ul. Kościuszki 5 w celu wypełnienia i złożenia „Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną” w którym należy wskazać adres email na który będą wysyłane e-faktury.