Wyślij stan licznika

JAK UZUPEŁNIĆ FORMULARZ?

W zależności od rodzaju wodomierza/gazomierza podajemy inne dane, poniżej instrukcja.

– w przypadku wodomierzy z czarno – czerwonym tłem podajemy liczby tylko z czarnego pola  – jak niżej tj. 487 m3

– w przypadku wodomierzy z białym tłem podajemy wszystkie liczby – jak niżej tj. 204 m3

– gazomierz odczytujemy do przecinka bez liczb znajdujących się w czerwonym prostokącie – jak niżej tj. 210 m3