WYNAJEM POJAZDÓW

WYNAJEM POJAZDÓW


WYNAJEM POJAZDÓW I KOPAREK

29Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotkigodz23%          85,00 zł       104,55 zł
30Wynajem koparko-ładowarki JCBgodz23%          85,00 zł       104,55 zł
31Wynajem mini koparki 8018godz23%          70,00 zł         86,10 zł
32Wynajem ciągnika URSUS C-3102godz23%        110,00 zł       135,30 zł
33Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z kosiarkągodz23%        120,00 zł       147,60 zł
34Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z zamiatarkągodz23%        120,00 zł       147,60 zł

Podane ceny obejmują pracę kierowców i operatorów wszystkich pojazdów.

Koparko – ładowarka JCB 3CX (wynajem 1 godz. – 104,55 zł brutto)

– wykopy pod przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, fundamenty

– wykopy ziemne

– niwelacja terenu, przygotowanie terenu pod budowę, skarpowanie

– profilowanie oraz korytowanie podłoża

– załadunek ziemi i gruzu, materiałów sypkich

– budowa nasypów

– odśnieżanie

– wyburzanie stosownie do możliwości koparki

– inne usługi według ustaleń


Samochód MAN wywrotka o załadunku do 10 t (wynajem 1 godz. – 104,55 zł brutto)

– usługi transportowe

– załadunek (koparko – ładowarką JCB), wywóz, wyładunek ziemi, gruzu, materiałów sypkich


Samochód asenizacyny MAN

* wywóz 1 beczki 6m3 z gminy Tarnogród – 124,20 zł, brutto

* wywóz 1 beczki spoza gminy Tarnogród – 194,40 zł brutto + dojazd powyżej 7 km za 1 km dodatkowo 3,35 zł brutto

– opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych komunalno – bytowych

– wywóz nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych

– ze zleceniodawcami z którymi podpiszemy umowę o wywóz, wspólnie ustalamy harmonogram wywozu i sami czuwamy nad terminem opróżniania zbiornika

– reagujemy na sytuacje awaryjne


Samochód śmieciarka MAN oraz przyczepa

oferta dla firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych którzy dodatkowo poza zbiórką powszechną chcą wystawiać śmieci

– wywóz śmieci z pojemnika   110 l – 36,93 zł brutto

pojemnika   120 l – 39,92 zł brutto

pojemnik    240 l – 77,84 zł brutto

pojemnika 1100 l – 229,52 zł brutto

pojemnik  1100 l spoza gminy T-d – 249,48 zł brutto

– dzierżawa pojemnika 1100 l / 1 miesiąc – 27,06 zł brutto

– wywóz śmieci posegregowanych w workach TZK Sp. z o.o. 120 l – 5,40 zł brutto


Minikoparka JCB 8018 CTS (wynajem 1 godz. – 86,10 zł brutto)

– wykonujemy wykopy pod: prąd, wodę, kanalizację, gaz, fundamenty, ogrodzenia szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków ,drenaże, odwadnianie niwelacje terenu , inne usługi według ustaleń

Minikoparka; dojedzie do trudno dostępnych miejsc,

– nie zniszczy w takim stopniu terenu jak ciężka koparka,

– wyposażona w łyżki o szerokości: 90 cm, 30 cm, 23 cm, 46 cm,

– głębokość kopania: 2,81 m,

– zasięg kopania: 4,25 m

– minikoparkę obsługuje doświadczony operator.


CIĄGNIK URSUS C-3102

– wynajem 1 godz. – 135,30 zł brutto (tylko ciągnik)

– wynajem 1 godz. z kosiarką – 147,60 zł brutto

– wynajem 1 godz. z zamiatarką ZEPPELIN – 147,60 zł brutto

Ciągnik URSUS C-3102 wraz z zamiatarką (2019)